EFOP-1.8.20 – Lelki egészség programok a bajai EFI-ben

Kedvezményezett neve Bajai Szent Rókus Kórház
Projekt címe Lelki egészség programok a bajai EFI-ben
Projekt azonosító EFOP-1.8.20-17-2017-00005
Projekt támogatási összeg 39.966.640 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Projekt kezdőnapja 2018. március 01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. február 29.

 

A Projekt tartalma:

A projekt egyik célja a mentális egészséget támogató színterek, intézmények, programok közötti partnerség, komplexitás elérése, mely a helyi források mobilizálását és bevonását is jelenti, következtében a helyi egészségfejlesztési potenciálok összeadódnak, komplex módon várható társadalmi szintű hatás, ami külső – nem helyi szintről érkező – támogatások hatékonyságának növekedését eredményezi.

A projekt a különböző lelki egészséget támogató, lelki problémákat megelőző-, időben kiszűrő, megfelelően kezelő-, depresszió-, és öngyilkosság megelőzés helyi programjain keresztül a lakosság széles körének lehetőséget biztosít a mentális jóllét, egészség, megújulás legmagasabb szintjének eléréséhez. Hiányában nincs lehetőség a lakosság széles körének mentális egészséget támogató szolgáltatásokat, programokat nyújtani, így különösen a hátrányos helyzetű, többnyire több egészség-, és mentális problémával küzdők lehetőségei szűkülnek, romlik a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük, esélyegyenlőségük.

A projekt egyik legnagyobb „pozitív hozadéka” lehet, hogy a döntések előkészítésében, meghozatalában érintettek érzékenyebbé és fogékonyabbá válnak az egészséggel kapcsolatos problémák iránt, az egészség szempontjainak figyelembe vétele fokozatosan megjelenik a helyi-, járási közpolitikában, döntésekben, jogszabályalkotásban. Projekt hiányában ezek az egészségnyereségek nem jelennek meg sem a járásban, sem országosan.

Jelen pályázat célja a már eredményesen működő Egészségfejlesztési Irodánk mentális egészségfejlesztés funkcióval való kibővítése, népegészségügyi intézményrendszer és hálózata átfogó tovább fejlesztése, humánerőforrás fejlesztés a népegészségügyi hálózaton belül, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését. A népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés javítása, az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok hatékonyabb összehangolása., ami hozzájárul a járás egészségfejlesztési hatékonyságának, az egészségesebb magatartás minták elterjedésének növekedéséhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával, Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósul meg.