Tájékoztatás IDEGEN NYELVŰ COVID-19 ELLENI VÉDŐOLTÁS IGAZOLÁS kiadási rendjéről

 

I. 2021. 06. 01. napjától a második oltás beadásával egyidejűleg automatikusan kiállításra kerül a Bajai Szent Rókus Kórházban az idegen nyelvű igazolás a SARS-COV-2 elleni védőoltásról.
II. 2021. 06. 01. előtt mindkét beadott vakcina esetén:
II. 1. Aki megkapta már a második védőoltást, a covidvedooltas@bajakorhaz.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti az idegen nyelvű igazolás kiállítását. Az igazolás kiállításához elengedhetetlen a kórházban kiállított oltási igazolás fotójának csatolása az elektronikus kérelemhez.
A Bajai Szent Rókus Kórházhoz beérkezett kérelem dátumától számított 48-72 órán belül az igazolás átvehető az új Belgyógyászati épület bejáratánál lévő triage pultnál munkanapokon délután 13 – 16 óra között.
Az igazolás átvétele érdekében személyesen szükséges megjelenni és arcképes igazolvány birtokában szükséges a személyazonosság igazolása. Az átadás - átvétel ténye átadóíven kerül rögzítésre, melyet aláírni szükséges.
Aki nem tudja az igazolást személyesen átvenni, az adatvédelmi előírásokra tekintettel szabályos meghatalmazás alapján adható ki az igazolás az oltásban részesült személytől eltérő személy részére.
Amennyiben a személyes megjelenés vagy a meghatalmazással történő igazolás átvétel nem megoldható, a Bajai Szent Rókus Kórház címére felbélyegzett boríték megküldésével postai úton is biztosítani tudjuk az igazolást.
II. 2. Akinek elektronikus úton az igazolás iránti igényét nincs módja megküldeni, személyesen is mód van munkanapokon 12-13 óra között a Foglalkozás-egészségügyi rendelőben az igazolás kiállítására, átvételére.
A megjelenés előtti napon érkezésüket a +36 79 422 233 / 1195 vagy 1194 mellékek közül valamelyiken szíveskedjenek jelezni.
Az idegen nyelvű igazolás kiállításához arcképes igazolvány és a kórházban kiállított oltási igazolás bemutatása elengedhetetlen.
Jelen eljárás utasítás 2021. június 1. napján lép hatályba.
Baja, 2021. 05. 31.
Dr. Tóth Gábor sk.főigazgató