Pályázati Hirdetmény

A Bajai Szent Rókus Kórház pályázat útján, 2 éves időtartamra, bérleti jogviszony keretében, hasznosítani kívánja a 6500 Baja, Rókus u. 10. szám alatt, a Kórház területén (Pokorny u. Belgyógyászati épület bejáratnál) elhelyezkedő mintegy 82,14 m2, nem lakás céljára szolgáló építményt a következő feltételekkel:

A műszaki adottságok, valamint a részletes feltételek megismerése érdekében a Bajai Szent Rókus Kórház a helyszínbejárás lehetőségét 2023. szeptember 7. és 2023. szeptember 8. napján 11.00 órakor biztosítja. A helyszínbejáráson történő megjelenés, valamint a részletes pályázati kiírás és a szerződés tervezet Bajai Szent Rókus Kórház képviselőjétől történő átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A helyszínbejárás előtti találkozás helye: Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászati épület portája. (Pokorny u.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 15. 12.00 óra

Dr. Tóth Gábor PhD sk.
főigazgató