KEHOP-5.2.10 – A Bajai Szent Rókus Kórház orvosszállóinak épületenergetikai fejlesztése

Kedvezményezett neve Bajai Szent Rókus Kórház
Projekt címe A Bajai Szent Rókus Kórház orvosszállóinak épületenergetikai fejlesztése
Projekt azonosító KEHOP-5.2.10-16-2016-00047
Projekt támogatási összeg 161.897.622 Ft
Támogatás mértéke 94,45%
Projekt kezdőnapja 2016. november 24.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2017. november 02.

A projekt célja a Bajai Szent Rókus Kórház területén található 12 lakásos orvosszálló és 24 lakásos orvosszálló épületenergetikai fejlesztése. Az energetikai korszerűsítés során az épületek határoló szerkezeteinek fejlesztése, többek között: homlokzati nyílászárók cseréje; homlokzatfelületek hőszigetelése; lábazatfelületek hő-, és vízszigetelése; gépészeti, elektromos és szakiipari munkák valósulnak meg. A napelemes rendszerek telepítése során a 12 lakásos épület esetében egy 10 kW kapacitású fotovoltaikus rendszer, míg a 24 lakásos épület esetében egy 23 kW kapacitású fotovoltaikus rendszer kerül beszerzésre, telepítésre és beüzemelésre. A 12 lakásos orvosszálló épület lapostetővel rendelkezik, erre a tervezett napelemes rendszer egyedi tartószerkezetekkel, a szélterhelésre méretezetten kerül telepítésre. A 24 lakásos orvosszálló épület tetőfelülete sátortetős szerkezetű, cserépfedéssel, melyre a sátortetős rendszerre kialakított tartószerkezettel kerül telepítésre a rendszer. A fejlesztés eredményeként a két középület energetikai hatékonysága jelentősen javul, a 12 lakásos orvosszálló épület minősítése HH (gyenge)-ről CC (korszerű)-re, a 24 lakásos orvosszálló épületé pedig, FF (átlagos)-ról CC (korszerű)-re változik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Megkezdődött a két orvosszálló épületenergetikai fejlesztése

A Bajai Szent Rókus Kórház területén található 12 lakásos orvosszálló és 24 lakásos orvosszálló épületenergetikai fejlesztései a 2017.01.24. napi munkaterület átadás-átvétellel megkezdődtek. Első ütemben a 12 lakásos orvosszálló épületenergetikai korszerűsítését kezdi meg a kivitelezésért felelős „EMEL” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A 12 lakásos orvosszálló kivitelezési munkálatai befejeződtek

A 12 lakásos orvosszálló kivitelezési munkálatai befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel 2017.04.19-én lezárásra került. A kivitelezési munkák a 24 lakásos orvosszálló energetikai korszerűsítésével folytatódnak.

A Projekt első mérföldkövének teljesítése megtörtént

A 24 lakásos orvosszálló kivitelezési munkálatai befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel 2017.06.22-én lezárásra került, mellyel a projekt első mérföldkövét a két orvosszálló épületenergetikai korszerűsítését teljesítette a Bajai Szent Rókus Kórház. A projekt további részében a két épületen telepítésre, majd azt követően üzembehelyezésre kerülnek a fotovoltaikus rendszerek.

Telepítésre és üzembe helyezésre kerültek az orvosszállók napelemei

A 12 lakásos orvosszálló esetében egy 10 kW kapacitású, míg a 24 lakásos orvosszálló esetében egy 23 kW kapacitású fotovoltaikus rendszer került telepítésre és beüzemelésre. Az átadás-átvételre 2017. október 6-án került sor.

A Projekt lezárása

Az épületenergetikai korszerűsítés és a fotovoltaikus rendszer üzembehelyezését követően a 2. mérföldkövet a Bajai Szent Rókus Kórház elérte. A fejlesztés eredményeképpen a két középület energetikai hatékonysága jelentősen javult. A 12 lakásos orvosszálló épület minősítése CC (korszerű)-re, a 24 lakásos orvosszálló épülete pedig BB (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő)-re módosult. A projekt 2017. november 23-ával fizikailag lezárult.