EFOP-1.10.4-18-2019-00007 – Szakképzés megszerzésére irányuló támogatási program lebonyolítása a Bajai Szent Rókus Kórházban

Kedvezményezett neve Bajai Szent Rókus Kórház
Projekt címe Szakképzés megszerzésére irányuló támogatási program lebonyolítása a Bajai Szent Rókus Kórházban
Projekt azonosító EFOP-1.10.4-18-2019-00007
Projekt támogatási összeg 5.259.696 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Projekt kezdőnapja 2019. június 01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021. december 31.

A pályázati konstrukció, melyben a Bajai Szent Rókus Kórház támogatást nyert, a már szakorvosi szakképzettséggel rendelkező orvosok számára kínál továbbképzési lehetőséget: második vagy harmadik szakképesítés megszerzését, amennyiben az az adott térségben vagy kórházban hiányszakmának minősül. 

A projekt alapja a Kórház által meghirdetett támogatási program, amelynek keretében szakorvosaink pályázhattak, és amennyiben a támasztott feltételeknek megfeleltek, a képzésük idejére ösztöndíj jellegű támogatásban részesülnek – az elnyert támogatás ezen díjazás pénzügyi hátterét biztosítja.

A projektben három belgyógyász szakorvosunk vett részt, mindhárman a gasztroenterológiai szakképesítés megszerzését célozták meg. Az EFOP-1.10.4-18 pályázati felhívás alapján képzésük ideje alatt havi 150.000 Ft támogatásban részesülnek. 2020-ban mindhárman sikeresen elvégezték a képzést, szakvizsgájukat letették, a projekt így 2020. december 31-én lezárult. Szakorvosaink a szakvizsgájuk birtokában részt vesznek a Kórház gasztroenterológiai betegellátásában.  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával, Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósul meg.”