A 100 éves Dr. Abonyi József tüdőgyógyász köszöntése

1920. május 14-én Baján született Pákolitz József néven. A név magyarosítását gimnáziumi igazgatója kezdeményezésére tette meg a kor elvárásai szerint. A 18. században idetelepített sváb ősöktől származik, apja könyvkötő iparos volt. Az egyetemi éveket leszámítva egész életét városunkban töltötte.

1938-ban érettségizett a Ciszterci Rend Bajai III. Béla Reálgimnáziumában, ahol 8 évfolyamot végzett. Diplomáját 1944 júniusában kapta meg a Budapesti Pázmány Péter Egyetem Orvostudományi Karán. Két nap múlva dolgozni kezdett a Bajai Kórház Belgyógyászati és Járványügyi Osztályán. 1948-ban szakvizsgát tett Budapesten prof. Haynal Imrénél belgyógyászatból. Ám a tuberkulózis elleni hatékony küzdelem céljából arra kérték, a tüdőgyógyászat felé specializálódjon. Ehhez a bajai tüdőosztályon, a budapesti tüdőklinikán és az Országos Korányi Intézetben végzett szakmai és elméleti gyakorlatot, majd 1950. decemberben szakvizsgát szerzett „gümőkóros betegségek” témakörben.

1951. január 1-től 1989. decemberig vezette a Bajai Tüdőbeteggondozó Intézetet, majd 1994-ig nyugdíjasként részmunkaidőben dolgozott. Közben – egy miniszteri döntés alapján – 1952 májusától két éven át a Kalocsai Városi Kórház Tüdőosztály és Tüdőgondozó vezető főorvosaként dolgozott az ott kialakult szakmai és vezetői problémák miatt. 1995-2006 között több alkalommal vállalt hosszabb-rövidebb ideig helyettesítést.

Munkássága alatt történt meg az akkor népbetegségnek számító tuberkulózis felszámolása. A gümőkóros betegek gyógyítása, a fertőző források felkutatása, a BCG oltások bevezetése, a tüdőszűrő vizsgálatok megszervezése volt a feladata. A lakosság széles rétegeit érintő ernyőképszűrés területünkön 1957-ben valósult meg. Eredményeként a ’60-as évek második felére a tbc népbetegség jellege megszűnt, már csak egyedi esetek fordultak elő. Ezt követően alakult át a phthisiologia pulmonológiává, valamennyi tüdőbetegség kezelését, gondozását a tüdőgyógyászok vették át. Ezt a váltást Főorvos Úr nagyon élvezte, szakmai kiteljesedésként élte meg. Mindkét feladatban óriási érdemei voltak, Baja és vonzáskörzete járványügyi mutatói jobbak voltak az országos átlagnál.

A 1970-es években a Vízügyi Igazgatóság zenekarában hegedült, számos hangversenyt adtak, neves előadóművészeket szerveztek a város zenei életének felpezsdítésére. Néhány éve már nem játszik hangszeren, de zenei műveltsége széleskörű. Az interneten naponta kiváló művészek, zenekarok felvételeit hallgatja, élvezi.
1989 októberében néhány osztálytársával, az 1938-ban végzett öregdiákokkal megalapították a Bélás Baráti Kört, melynek 5 éven át első elnöke, majd sokáig vezetőségi tagja volt. A Baráti Kör alapítói volt osztályfőnökük, Gondán Felicián emlékére díjat hoztak létre, amelyet egy végzős diák a ballagáson vehet át.

A Bajai Kórház Millenniumi Évkönyvében a II. világháború alatti és utáni korszak eseményeit ő írta meg. A Bajai Honpolgár honismereti és kulturális folyóiratban többször publikált, elsősorban kórháztörténeti cikkeket.

1988-ban Baja Városért díjat, majd 2007 decemberében Baja Díszpolgára címet kapott. Szakmai munkáját 1986-ban Munka Érdemrenddel, 1989-ben Kiváló orvos címmel ismerték el. Több évtizedes tüdőgyógyászati tevékenységét 2010 októberében a Baján tartott Gondozási és Epidemiológiai Szekció értekezleten a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Schweiger Ottó emlékéremmel jutalmazta.

2018 májusában a Bélás Baráti Kör ünnepelte meg 80 éves érettségi találkozóját a gimnáziumban, sajnos már csak ő érte meg ezt a kort az osztályából.

Rendkívüli adottságokkal rendelkezik, a mai napig rendszeresen olvas hazai és nemzetközi szakirodalmat, szépirodalmat és hallgat klasszikus zenét. Emellett szenvedélyes bridzs játékos, naponta több órán át az interneten kapcsolódik be a játékba, korábban évekig versenyekre is járt.

A Főorvos Úr a háború előtt született, klasszikus értelemben vett „Igazi Úriember”.

Széleskörű általános műveltséggel, humánummal rendelkező orvos, akit mind kollégái, utódai, mind volt betegei mélységesen tisztelnek, szeretnek.

Isten éltesse körünkben még sokáig jó egészségben! Természetesen személyes köszöntést terveztünk, ám a járványhelyzet ezt jelenleg nem engedi meg. Később feltétlen sort kerít rá a Bajai Szent Rókus Kórház vezetősége, kollektívája.