Képzési pályázat a Bajai Szent Rókus Kórházban
2012-2015 között

 

A projekt kezdő dátuma 2012.11.05   Kedvezményezett neve Bajai Szent Rókus Kórház
A projekt záró dátuma 2015.03.31   Projektmenedzser Göbl Vilmosné
A projekt összköltsége 124 997 378 Ft   Információs vonal 36/ 79/422-233/1107
A támogatás mértéke 100%   A projektiroda címe 6500 Baja Rókus u. 10.

 

 

A folyamatosan növekvő és változó szakmai követelményeknek eleget téve a Bajai Szent Rókus Kórház sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-6.2.2/A/11/1 kódszámú, „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című pályázati felhívás keretében „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében a Bajai Szent Rókus Kórházban” címmel. A projekt 2012. november 5 - 2015. március 31. között valósul meg, összköltsége 124 997 378 Ft. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt során 15 szakterületen kívánunk képzéseket megvalósítani. Új, megfelelő szakmai kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzéseket biztosítunk az egészségügyi ellátás színvonalának javítása érdekében. A megvalósítás során 4 fő orvos hiányszakmának minősülő képzésére (radiológus, szakgyógyszerészet, oxiológia és sürgősségi orvostan, klinikai mikrobiológia) és  32 fő szakdolgozó ráépített OKJ-s szakképesítésének megszerzésére kerül sor (3 fő légzőszervi szakápoló, 1 fő egészségügyi gyakorlatvezető, 3 fő fizioterápiás szakasszisztens, 2 fő kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, 3 fő szemészeti szakasszisztens, 1 fő endoszkópos szakasszisztens, 1 fő nukleáris medicina szakasszisztens, 3 fő hematológiai, transzfiziológiai szakasszisztens, 5 fő sürgősségi szakápoló, 6 fő felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, 4 fő pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató). Emellett 12 főnek stresszkezelési program és a kiégést megelőző tréning, 10 főnek konfliktuskezelés, idő- és feladatmenedzsment típusú képzés segíti munkavégzését.

Az intézmény alapvető célja, hogy az egészségügyi rendszer átalakítását követően hosszú távon is eleget tudjon tenni jelentősen megváltozott szerepének és így meghatározó legyen ellátási területe lakosságának hatékony intézményi gyógyításában, rehabilitációjában és ápolásában. Mindezt a minőségi és mennyiségi szempontból is optimális humánerőforrással kívánja megoldani, ezzel hozzájárulva a racionális és gazdaságos egészségügyi rendszer működtetéséhez.

A projekttel az intézmény célja, hogy az új szakképesítések megszerzésével hozzájáruljon az orvostudomány és a technológiai környezet állandó fejlődése által megkövetelt szakmai elvárásokhoz, ezáltal az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás-krízishelyzet kezelését összhangba hozza a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakításával. A projekt által biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához. A képzések által megnő az egészségügyben dolgozók száma, nő az egy betegre fordítható idő, mellyel a betegbiztonság növelhető. A javuló munkakörülmények, a korszerűbb eszközpark hozzájárulnak a várakozási idő csökkenéséhez a betegellátásban, valamint az időbeni észlelés, kezelés, beavatkozás eredményeként az életminőség javulásához, mely végső soron növeli az egyén egészségben eltöltött életéveinek számát.

Ezen célok elérése érdekében a Bajai Szent Rókus Kórház igyekszik dolgozóinak képzését és továbbképzését folyamatosan segíteni és biztosítani.

 

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
TÁMOP-TIOP KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS FELZÁRKÓZÁSI FŐOSZTÁLY
EGÉSZSÉGÜGYI PÁLYÁZATOK OSZTÁLYA

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

 

Sajtóhírek:

Sajtóközlemény 2014.01.16

Sajtóközlemény 2015.03.25

Bácskai Napló 2014.01.23-i száma

Bácskai Napló 2015.03.26-i száma

 

 

Vissza a hírekhez