A Szentlélek kegyelmét ajánlom!

A 322. évforduló és a díjazottak méltatása okán ünnepi ülést tartottak Baján december 15-én, a városháza dísztermében. Kitüntetést kapott dr. Kovács Zsolt, a Bajai Szent Rókus Kórház I. Belgyógyászat osztályvezető főorvosa is.

A hagyományos, évzáró képviselő-testületi ülésen Fercsák Róbert polgármester köszöntőjében kiemelte: Baján hagyomány, hogy közösen, békében és szeretetben ünnepelnek karácsony előtt. „Év végéhez közeledbe számot vetünk: mit végeztünk, illetve mit tervezünk jövőre. 2018 – a kormányhoz csatlakozva – a Csalások éve, a programokat is ennek szellemében szerveztük meg. Kiemelt figyelmet fordítottunk az idősekre, mert ők alapozták meg a jelent és a jövőt. Azon dolgozunk, hogy Baja biztonságos, élhető, folyamatosan fejlődő város legyen.”

„Gratulálok az idei díjazottaknak és a hozzátartozóknak, szakmailag, erkölcsileg és emberileg is maradandót alkottak. Példát mutattak, a jövőben is számítunk Önökre!

Karácsony a szeretet ünnepe, összeköt bennünket. A szeretet az a vagyon, amelyből minél többet adunk, annál több marad nekünk.”

A díjakat Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármester adta át. A kitüntettek nevében a díszpolgárrá lett dr. Bábel Balázs érsek adott hálát Istennek, de kiemelte: nagyon sok embernek taroznak hálával. Csak a reggeli felkeléstől az ünnepi ülésre jutásig sokan segítik a díjazottakat, de igazából Ádám-Éváig visszamenőleg hálát kel adni az emberiségnek.

Az ünnepi műsorban a soknemeztiség jegyében német, bunyevác és magyar produkciókat láthatott a közönség, majd a Liszt kórus énekelte el az Áve Mariát. Dr. Bábel Balázs mondott záróáldást.

Zsigó Róbert pohárköszöntőjében elmondta: ma jutalmaztuk a jókat. „Jó példát mutattak, tegyék továbbra is így a dolgukat.”

A városháza folyosóján a kitüntettek alkotásait tekinthették meg az érdeklődők.

Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó díjazottak.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 325/2018. (X. 25.) határozatával elhivatott és szolgálatkész háziorvosi tevékenysége, a térség háziorvosi ügyeletének megszervezése és magas szintű szakmailag elismert háziorvosi ügyelet vezetése terén hosszú idő óta nyújtott kimagasló teljesítménye, valamint a háziorvosok továbbképzésének szervezésében nyújtott segítsége és példamutató orvos életpályája elismeréseként BAJA VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT kitüntető díjat adományozott dr. Ádám András részére.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 326/2018. (X. 25.) határozatával dr. Detkovits Ildikónak az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén gyermek háziorvosként hosszú idő óta végzett magas színvonalú, lelkiismeretes munkáját, elhivatott orvos életpályáját BAJA VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT kitüntető díj adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2018. (X. 25.) határozatával dr. Kovács Zsoltnak az Egészséges Baja Városért Közalapítvány elnökeként végzett értékes tevékenységét, jótékonysági rendezvények szervezésében vállalt aktív szerepét, valamint a városi szűrőprogramokban az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén nyújtott magas színvonalú munkáját BAJA VÁROS SZOCIÁLIS FELADATAI ELLÁTÁSÁÉRT kitüntető díj adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 331/2018. (X. 25.) határozatával a Magyar Vöröskereszt bajai szerveztében a város és térsége szociálisan rászoruló lakossága segítésében nagyfokú lelkiséggel és empátiával, kiemelkedő szociális érzékenységgel, példamutató magatartással hosszú időn át végzett áldozatos munkája, a fogyatékkal élő gyermekek táboroztatásáért tett erőfeszítései, véradások, jótékonysági rendezvények megszervezésében vállalt aktív szerepe elismeréseként Török Sándorné részére BAJA VÁROS PRO CARITATE DÍJA elismerést adományozott.

Vissza a hírekhez