Szent Kereszt Felmagasztalásának napja

Első alkalommal miséztek szeptember 14-én a Bajai Szent Rókus Kórház ökumenikus kápolnájában. A Szent Kereszt Felmagasztalásának napján az új kórházlelkész, Toldi Norbert káplán mellett Fekete Szabolcs józsefvárosi esperes-plébános, Gyöngyösi Balázs bajaszentistváni plébános, valamint Szűcs Tibor vaskúti plébános is közreműködött.

Az intézményt Göbl Vilmosné ápolási igazgató, míg az önkormányzatot Vedelek Norbert alpolgármester és dr. Zöld Lászlóné tanácsnok képviselte. Jelen voltak a Józsefvárosi Plébánia Karitász Csoportjának és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportjának tagjai, valamint Hajdók Róbert, a Szent László ÁMK új igazgatója is.

Fekete Szabolcs Isten áldását kérte az új kórházlelkész munkájára és szolgálatára. Azt a felelősséget és alázatot kívánja és kéri, amellyel eddig is ellátta itteni feladatát, sietett a betegek ágyához vigasztalni, segíteni, szentségekkel ellátni őket. Ezzel a szolgálatban lévő papok válláéról nagy terhet vett le.

Sokan gyűltek össze ez alkalommal, hogy imádkozzanak az egészségügyért, benne dolgozóért, fenntartóért és a betegek gyógyulásáért.

Toldi Norbert szentbeszédét egy régi Hozsannás énekből vett sorral kezdte: „Kereszt - üdvözlégy szent remény a szenvedés ez ünnepén.” – Ezen a helyen különösképpen is átérezhetjük ezen szavak igazságát. Itt találkozni lehet az emberi keresztekkel, azok gyötrelmein, kínjain keresztül, akiket itt ápolnak. Ugyanakkor megtapasztalhatjuk a reményt is azok szeretete és gondossága által, akik az itt lévőket ápolják, értük tesznek.

A szentmise végén Fekete Szabolcs esperes-plébános bejelentette, hogy minden hónap első szerdáján 17.30-kor – látogatási időben – mond Toldi Norbert káplán szentmisét az ökumenikus kápolnában. Mindenkit szeretettel várnak: betegeket, hozzátartozókat, orvosokat, ápolókat, egészségügyben dolgozókat és más érdeklődőket is.

Z. L.

Vissza a hírekhez