Kedvezményezett neve

Bajai Szent Rókus Kórház

Projekt címe

Szakképzés megszerzésére irányuló támogatási program lebonyolítása a Bajai Szent Rókus Kórházban

Projekt azonosító

EFOP-1.10.4-18-2019-00007

Projekt támogatási összeg

5.259.696 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Projekt kezdőnapja

2019.06.01

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja

2021.12.31

 

A pályázati konstrukció, melyben a Bajai Szent Rókus Kórház támogatást nyert, a már szakorvosi szakképzettséggel rendelkező orvosok számára kínál továbbképzési lehetőséget: második vagy harmadik szakképesítés megszerzését, amennyiben az az adott térségben vagy kórházban hiányszakmának minősül.

A projekt alapja a Kórház által meghirdetett támogatási program, amelynek keretében szakorvosaink pályázhattak, és amennyiben a támasztott feltételeknek megfeleltek, a képzésük idejére ösztöndíj jellegű támogatásban részesülnek – az elnyert támogatás ezen díjazás pénzügyi hátterét biztosítja.

A projektben három belgyógyász szakorvosunk vesz részt, mindhárman a gasztroenterológiai szakképesítés megszerzését célozták meg. Az EFOP-1.10.4-18 pályázati felhívás alapján képzésük ideje alatt havi 150.000 Ft támogatásban részesülnek. A projekt időtartama a képzések ütemezéséhez és a sikeres vizsgák letételéhez igazodik, megvalósítása várhatóan 2021. december 31-én zárul.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával, Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósul meg.