Kedvezményezett neve

Bajai Szent Rókus Kórház

Projekt címe

Bajai Szent Rókus Kórház humánerőforrás-fejlesztése

Projekt azonosító

EFOP-1.10.2-17-2017-00039

Projekt támogatási összeg

149.415.000 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Projekt kezdőnapja

2017. április 18.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja

2019. augusztus 17.

 

A Projekt tartalma:

A projekt célja a Bajai Szent Rókus Kórház humánerőforrás-fejlesztése. Kórházunkban jelenleg számos betöltetlen álláshely van, a projekt ezek betöltéséhez nyújt szakmai és pénzügyi hátteret.

Jelenlegi projekt keretein belül megfelelő képzettségi szinttel rendelkező egészségügyi szakemberekkel kívánjuk a betöltetlen álláshelyeket feltölteni és ezáltal az utánpótlást is biztosítani. Megfelelő képzettségű szakemberek felvételével megvalósul a Bajai Szent Rókus Kórház, mint egészségügyi szolgáltató folyamatos betegellátásának és megfelelő szakmai színvonalának biztosítása, minimum feltételek teljesítése. Kórházunk a hiányszakmának minősülő álláshelyek betöltésére nyújtotta be a pályázatát, így megvalósítással az érintett osztályok munkafeltételei jelentősen javulnak, a betegek ellátása felgyorsul, munkatársaink leterheltsége csökken.

Projektünk közvetlen célcsoportja a felvételre kerülő egészségügyi dolgozók. 19 betöltetlen álláshely feltöltése és folyamatos finanszírozása történik meg: 11 fő ápoló, 1 fő gyógytornász, 1 fő konduktor, 1 fő gyógyszerész, 1 fő csecsemő- és gyermekápoló, 1 fő szülésznő, 1 fő szakasszisztens- gyógyszerkiadó, 1 fő gyógyszertári asszisztens, 1 fő traumatológus.

Közvetett célcsoportjai: a kórház többi munkatársa, a Bajai Szent Rókus Kórház közfinanszírozott egészségügyi ellátására jogosult lakosság - a járóbeteg ellátás keretében 179 település és 11 járás, amely összesen mintegy 110.602 fő.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával, Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósul meg.

 

A Projekt lezárása:

A projekt 2019. augusztus 17-ével sikeresen lezárult.

Célkitűzésünk az volt, hogy a projekt kezdetekor betöltetlen 19 egészségügyi álláshelyre munkatársakat vegyünk fel, és a felvett személyeket a projekt ideje alatt, illetve azt követően is foglalkoztassuk.

A fekvőbeteg szakellátás hat osztályát vontuk be a projektbe, így a kórház több szolgáltatását is érintette: Traumatológia, Belgyógyászat, Ideggyógyászat, Csecsemő- és Gyermekosztály, Pszichiátria. 1 fő orvos, 12 fő ápoló és 1 fő szülésznő felvételével csökkenteni tudtuk a betöltetlen álláshelyek miatt jelentkező túlterheltséget, a túlórák számát, valamint a támogatással megvalósult humánerőforrás felvétele  a folyamatos- és biztonságos betegellátás biztosítását segítette elő.

A Központi Fizio- és Mozgásterápia a Kórház valamennyi egységének biztosítja a gyógytornászi tevékenységek ellátását. Erre a Központi egységre két gyógytornász felvételét valósítottuk meg, melyek közül egy fő biztosította a konduktori feladatok ellátását.

A Kórházban működő központi gyógyszertár, valamint a közforgalmú gyógyszertár humán erőforrásait is megerősítettük: 1 fő gyógyszerészt, valamint 2 gyógyszertári asszisztenst vettük fel, ennek köszönhetően itt is biztosítottuk a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételeket, a vásárlók pedig gyorsabb kiszolgálásban részesülhetnek.

A projekt megvalósítási időszaka 24 hónap volt. A költségvetéséből finanszírozott álláshelyek átlagosan 22,5 hónapon keresztül betöltöttek voltak, így megközelítőleg a teljes megvalósítási időszakot lefedtük. További fontos eredménynek tartjuk, hogy ezen álláshelyek a projekt lezárását követően is betöltöttek, így eredményeinket hosszú távon is fenntarthatónak látjuk.